Przegląd gwarancyjny klimatyzacji – czym jest i jakie czynności obejmuje?

Co to jest przegląd gwarancyjny klimatyzacji?

Przegląd gwarancyjny klimatyzacji, rekuperatora lub pompy ciepła są to czynności obejmujące konserwację urządzenia oraz jego przegląd i kontrolę parametrów technicznych. Czynności te realizują firmy które posiadają aktualne certyfikaty autoryzacyjne danego producenta. Przegląd gwarancyjny także wykonują serwisanci posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. 

Warunki utrzymania gwarancji na klimatyzator

Warunkiem realizacji uprawień gwarancyjnych Nabywcy jest dokonanie co najmniej dwóch przeglądów gwarancyjnych w ciągu każdego roku obowiązywania niniejszej gwarancji. Przeglądy gwarancyjne są odpłatne” – karta gwarancyjna klimatyzatora Daikin.

Warunkiem obowiązywania gwarancji jest wykonywanie co najmniej 2 razy w roku odpłatnego przeglądu konserwacyjnego, który może być realizowany tylko przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną. Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 5 miesięcy i dłuższy niż 7 miesięcy. Przy czym pierwszy przegląd powinien zostać zrealizowany nie później niż w ciągu 7 miesięcy od uruchomienia Urządzenia. W razie niezrealizowania przeglądu konserwacyjnego w wymaganym terminie, gwarancja wygasa z upływem terminu na jego wykonanie.” – karta gwarancyjna klimatyzatora Mitsubishi Electric.

Warunkiem wykonywania uprawień wynikających z gwarancji przez okres 5 lat, jest cykliczne dokonywanie, co najmniej dwa razy do roku, począwszy od daty sprzedaży Urządzenia, płatnych przeglądów technicznych Urządzeń, przeprowadzanych wyłącznie przez APS, potwierdzonych odpowiednimi wpisami w Karcie Gwarancyjnej. Obowiązek terminowego i cyklicznego, spełnienia tego warunku spoczywa na Kliencie.” – karta gwarancyjna klimatyzatora Fujitsu.

Dlaczego producenci wymagają przeglądów gwarancyjnych?

Przede wszystkim klimatyzatory, rekuperatory lub pompy ciepła podczas pracy ulegają zabrudzeniom. Wymienniki jednostek zewnętrznych zapychane są przez pyły, kurz lub liście krążące w otoczeniu ich pracy. Filtry jednostek wewnętrznych i central zatrzymują nieczystości pochodzące z pomieszczenia. Zabrudzenie tych elementów w pierwszym okresie funkcjonowania urządzenia powoduje poważne zakłócenia w pracy urządzeń.  Jeżeli nie będziemy wykonywać przeglądy przez dłuższy okres, to te zabrudzenia mogą powodować poważne uszkodzenia. Serwis nie jest w stanie odczytać parametrów pracy urządzenia, jeżeli jego stan zabrudzenia jest zły.

Lepiej zapobiegać, niż naprawiać!

Podczas przeglądu gwarancyjnego serwisanci są w stanie wychwycić czynniki które spowodują późniejszą awarię urządzenia. Nie jest to oczywiście pewne założenie ale na pewno daje nam szerszy obraz pracy klimatyzatora, pompy ciepła lub rekuperatora. Im bardziej zaawansowane technologicznie urządzenie, tym przegląd i konserwacja obejmuje więcej elementów, które mają wpływ na pracę urządzenia. Statystycznie urządzenia objęte regularnym przeglądem gwarancyjnym zachowują dłuższą żywotność, zużywają mniej energii oraz spełniają swoją podstawą funkcję, czyli zapewniają komfort. 

Nasz serwis.

Nasza firma od 15 lat realizuje przeglądy gwarancyjne takich producentów jak: Mitsubishi Electric, Fujitsu, LG, Samsung, AUX i wielu innych. Wykonujemy przeglądy klimatyzatorów domowych split i multisplit oraz dużych systemów VRF. Klienci którzy skorzystali z naszej usługi instalacji urządzenia i zdeklarowali chęć współpracy, otrzymują od nas regularne powiadomienia o nadchodzących terminach przeglądu gwarancyjnego. Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów, umożliwiliśmy zakup przeglądu i konserwacji przez nasz sklep internetowy. Zapraszamy do zapoznania się z krótką instrukcją oraz filmikiem “Jak kupić przegląd z konserwacją klimatyzacji przez sklep internetowy?”. Również oferujemy Umowy serwisowe, o których więcej informacji znajdziecie tutaj.

Masz więcej pytań,

skontaktuj się z naszym fachowcem!

Wyślij wiadomość

Może Cię zainteresować

Zadzwoń do nas
Zamknij